Otwarcie siedziby Spółdzielni | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Oficjalne otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” odbyło się 20 marca 2014. Naszymi gośćmi byli: Wioletta Wilimska –dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Stanisław Kracik – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Danuta Woźniak-z-ca dyrektora ds. lecznictwa, założyciele Spółdzielni – zarząd Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, przedstawiciel Związku Lustracyjnego Spółdzielni Socjalnych, personel oddziałów rehabilitacyjnych Szpitala Babińskiego i warsztatów terapii zajęciowej, ks. dr Jan Klimek – rektor kościoła Matki Bożej Częstochowskiej przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie

Goście zwiedzili siedzibę spółdzielni; ks. Rektor Jan Klimek dokonał poświęcenia tego miejsca, a następnie wszyscy świętowali otwarcie naszej firmy w trakcie lunchu w Centrum Aktywizacji Twórczej i Zawodowej Szpitala Babińskiego. Obecni dziennikarze zrelacjonowali wydarzenie w mediach - ukazał się materiał filmowy o spółdzielni w Kronice Krakowskiej i reportaż w Radiu Kraków.