Nasze nowe zlecenia | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

 Od 1 lutego 2015 roku Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” rozszerzyła zakres swojej działalności. Zajmujemy się obsługą parku Szpitala Babińskiego – opróżniamy kosze parkowe, utrzymujemy porządek i pielęgnujemy zieleń parkową przy alei wjazdowej, rondzie przed Centrum Terapii oraz w pn –wsch części parku.

Objęliśmy także kompleksową obsługą budynek Kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej na terenie parku szpitalnego. Sprawujemy nadzór nad budynkiem kościoła, wykonujemy prace związane z utrzymaniem czystości wewnątrz kaplicy oraz terenu przyległego; z nadejściem wiosny założymy nowy ogródek, który będzie upiększał wejście do kaplicy i będziemy go systematycznie pielęgnować.