Udział w projekcie dla małych i mikro -przedsiębiorstw | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

 Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” uczestniczy w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”. W ramach projektu odbyliśmy cykl spotkań doradczo-szkoleniowych z ekspertem z firmy Pro-Kadra/WYG Consulting. W wyniku tych konsultacji powstał Plan Rozwoju Firmy, który został zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualnie będziemy pracować nad jego wdrożeniem, tzn. będziemy stopniowo wprowadzać nowe usługi przeznaczone dla klientów w wieku 60+.