Realizujemy projekt "Przedsiębiorstwo Społeczne +" MRiPS | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

W dniu 30.11.2023 między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Spółdzielnią Socjalną "Kobierzyn" została podpisana umowa o wsparcie w ramach projektu "Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. W ramach tego projektu otrzymaliśmy środki w kwocie 91 982,74 złotych na wsparcie zatrudnienia i wsparcie bieżące. Te środki pozwolą nam na realizację dotychczasowych działań w zakresie aktywizacji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.