Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej powstało w 1999 r w Krakowie z inicjatywy profesjonalistów związanych z psychiatrią społeczną, zajmujących się leczeniem, psychoterapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie.

Cele Stowarzyszenia:

  • Rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób choujących psychicznie.
  • Kształtowanie podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.
  • Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie.
  • Wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej w krajach Europy Wschodniej szczególnie na Ukrainie.

Realizacja celów Stowarzyszenia:

  • Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.
  • Wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków.
  • Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych działań chorujących psychicznie i ich rodzin.
  • Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym.