Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Misją Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie jest zapewnienie kompleksowych świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego. Rocznie w Szpitalu przyjmowanych jest około 10 tys. pacjentów i udzielanych jest około 53 tys. porad - jest to możliwe dzięki pracy ponad tysiąca osób, wśród których wyróżnia się wielu utalentowanych, doświadczonych i zaangażowanych w swą pracę lekarzy, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek. Wielu z nich to osoby czynne w świecie naukowym, także jako autorzy licznych publikacji.

Otoczenie Szpitala tworzy aurę spokoju i bezpieczeństwa. Malowniczy park działa kojąco i sprzyja rekreacji; na jego terenie usytuowane są secesyjne pawilony, budynki mieszkalne i gospodarcze, kaplica. Kompleks ten wpisany jest w całości do rejestru zabytków Krakowa.

Szpital może poszczycić się długą tradycją w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej, a działający obecnie system rehabilitacji należy do najnowocześniejszych w Polsce. Tworzą go trzy oddziały całodobowe: Oddział Psychiatryczny - Rehabilitacyjno-Profilaktyczny "Szkoła Życia", Oddział Psychiatryczny-Rehabilitacyjny oraz Oddział Rehabilitacji Sądowej a także Warsztat Terapii Zajęciowej i mieszkanie chronione oraz liczne pracownie terapii zajęciowej. Poza szpitalem opiekę nad pacjentami sprawują dwie Przychodnie Zdrowia Psychicznego i cztery Zespoły Leczenia Środowiskowego dla dzielnic Krakowa. Na terenie Szpitala działa Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Celem wszystkich tych placówek jest pomoc ludziom po kryzysach psychicznych w ich stopniowym przystosowaniu się do życia społecznego, rodzinnego i zawodowego.

W szpitalu wiele uwagi poświęca się terapii poprzez sztukę. Wiele osób przebywających na leczeniu odkryło w sobie talent i zyskało uznanie jako twórcy nieprofesjonalni.

Szpital Babińskiego ma status szpitala wojewódzkiego - podlega władzom Województwa Małopolskiego.