Przykładowy cennik prac | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik wybranych usług i prac, które świadczy Spółdzielnia Socjalna. Cennik należy traktować orientacyjnie, jako że jest to tylko wycinek naszej oferty, w celu kompleksowego kosztorysu prosimy o kontakt telefoniczny 519 482 682 lub e-mailowy.
Nazwa czynności j.m. Średni koszt zł
Prace porządkowe
mycie ławek, stolików parkowych – donoszenie wody do 20m 1 szt. 4,47
mycie znaków drogowych, tablic informacyjnych donoszenie wody do 20 m 1 szt. 1,86
sprzątanie (zamiatanie) jezdni 100 m2 3,54
zamiatanie chodników, dróg parkowych-bez odwożenia zanieczyszczeń 100 m2 18,61
oczyszczanie krawężnika 100 mb 34,80
usuwanie odrostów wokół drzew 1 szt. 6,33
oczyszczanie terenu z samosiewów (młodych siewek drzew, krzewów) 100 m2 88,58
obkoszenie obrzeży drogi 100 mb 13,00
ręczne odśnieżanie chodnika, parkingu 100 m2 26,80
posypywanie piaskiem oblodzonych chodników 100 m2 19,42
Trawnik – pielęgnacja:
wiosenne wygrabienie trawnika 100 m2 26,05
powierzchniowe oczyszczanie trawników (zebranie kamieni, odpadów) 100 m2 13,59
obcinanie brzegów trawnika 100 mb 50,25
pielenie trawnika, zebranie chwastów w stosy 100 m2 51,74
koszenie trawnika 100 m2 29,75
obkaszanie kosiarką żyłkową 100 m2 49,48
grabienie wykoszonej trawy 100 m2 5,58
jesienne grabienie trawnika ze zgarnięciem w pryzmy 100 m2 45,69
roczna pielęgnacja trawnika (koszenie 7-krotne) 100 m2 416,96
Przygotowanie terenu pod siew/sadzenie:
Ręczne przekopanie + rozbicie brył - teren zadarniony 100 m2 465,25
ręczne przekopanie + rozbicie brył 100 m2 353,59
powierzchniowe oczyszczanie terenu (zebranie kamieni, gruzu i in.odpadów) 100 m2 19,91
grabienie z rozbiciem brył 100 m2 57,69
wygrabianie z wybraniem korzeni, plantowanie, modelowanie grzędy 100 m2 418,73
rozplantowanie ziemi 5-10cm 100 m2 232,63
rozścielenie ziemi z pryzmy  1-3 cm 1 m3 46,53
plantowanie terenu „z grubsza” (ścięcie wypukłości do 10cm) 100 m2 258,68
wymiana ziemi w skrzynkach 1 m3 37,31
przygotowanie kwietnika sezonowego do obsadzenia (usuniecie starych roslin, przekopanie) 100 m2 172,70
usuwanie roślin 1-rocznych 100 m2 67,00
Siew, sadzenie:
siew rzędowy z przygotowaniem, przykryciem 1 m2 16,75
siew trawy na pow. do 250 m2 100 m2 50,52
przykrycie nasion (grabie) 100 m2 34,80
ubicie obsianego terenu (deska/wał) 100 m2 9,68
kopanie dołów pod drzewa        - 0,5x0,5m 1 szt 6,33
kopanie rowów pod żywopłoty 1 m3 35,92
sadzenie drzew, krzewów 1 szt 4,84
sadzenie żywopłotu 1 mb 3,91
obsadzanie     byliny  4-16-25 szt./m2 100 m2 338,70
obsadzanie     byliny  4-16-25 szt./m2 100 szt. 32,62
obsadzanie     cebulowe 100 szt 5,96
obsadzanie     rośliny 1-roczne  9-16-25szt./m2 100 m2 604,83
obsadzanie     rośliny 1-roczne  9-16-25szt./m2 100 szt 29,78
obsadzanie róże (6 szt./m2) 1 szt 4,65
sadzenie kwiatów w skrzynkach, pojemnikach 1 m2 20,47
Wykonanie trawnika – teren płaski 100 m2 671,07
przygotowanie terenu na rabatę, posadzenie roślin 100 m2 1 263,99
Pielęgnacja kwiatów, krzewów
odkrycie róż (zdjęcie okrycia, rozgarnięcie kopczyków) 100 m2 70,72
przycięcie róż +zebranie pędów jesień/wiosna 100 szt 176,80
odchwaszczanie róż i zebranie chwastów 100 m2 184,24
usuwanie przekwitłych kwiatostanów  - róże 100 m2 33,13
przykrycie róż na zimę (kopczyk ziemny) 100 m2 52,67
usuwanie przekwitłych kwiatów,kwiatostanów - rośliny 1-roczne, byliny 100 m2 124,69
obcięcie przekwitłych kwiatostanów bez lilak 1 szt. 1,12
cięcie -strzyżenie żywopłotu (do wysokości 1,5 m)ze zgrabieniem odciętych pędów 10 m2 27,73
odchwaszczanie+zebranie chwastów żywopłoty 100 m2 316,37
Odchwaszczanie +zebranie chwastów rośl. 1-roczne 100 m2 107,94
Odchwaszczanie +zebranie chwastów+przekopanie skupiny krzewów 100 m2 160,05
odchwaszczanie+zebranie chwastów              byliny 100 m2 184,24
podlewanie konewką (odległość do 20 m) 10 l 1,03
otrząsanie śniegu z tui, cisów, jałowca 1 szt. 1,03
roczna pielęgnacja róż 100 m2 734,91