Archiwum newsów %2 Grudzień 2023 | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

03/08/2024 - 15:26

Nasza Spółdzielnia Małopolskim Liderem Ekonomii Społecznej 2023

Z dumą zawiadamiamy, że w tym roku uzyskaliśmy główną nagrodę w konkursie realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej. To zaszczytne wyróżnienie otrzymaliśmy za budowanie bezpiecznych i dobrych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem, a w szczególności dla osób z doświadczeniem kryzysu i choroby psychicznej.
12/30/2023 - 18:45

Realizujemy projekt "Przedsiębiorstwo Społeczne +" MRiPS

W dniu 30.11.2023 między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Spółdzielnią Socjalną "Kobierzyn" została podpisana umowa o wsparcie w ramach projektu "Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. W ramach tego projektu otrzymaliśmy środki w kwocie 91 982,74 złotych na wsparcie zatrudnienia i wsparcie bieżące. Te środki pozwolą nam na realizację dotychczasowych działań w zakresie aktywizacji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.