Archiwum newsów %2 Marzec 2015 | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

03/13/2015 - 08:35

Udział w projekcie dla małych i mikro -przedsiębiorstw

 Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” uczestniczy w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”. W ramach projektu odbyliśmy cykl spotkań doradczo-szkoleniowych z ekspertem z firmy Pro-Kadra/WYG Consulting. W wyniku tych konsultacji powstał Plan Rozwoju Firmy, który został zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualnie będziemy pracować nad jego wdrożeniem, tzn. będziemy stopniowo wprowadzać nowe usługi przeznaczone dla klientów w wieku 60+.

03/16/2015 - 23:35

Nasze nowe zlecenia

 Od 1 lutego 2015 roku Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” rozszerzyła zakres swojej działalności. Zajmujemy się obsługą parku Szpitala Babińskiego – opróżniamy kosze parkowe, utrzymujemy porządek i pielęgnujemy zieleń parkową przy alei wjazdowej, rondzie przed Centrum Terapii oraz w pn –wsch części parku.

Objęliśmy także kompleksową obsługą budynek Kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej na terenie parku szpitalnego. Sprawujemy nadzór nad budynkiem kościoła, wykonujemy prace związane z utrzymaniem czystości wewnątrz kaplicy oraz terenu przyległego; z nadejściem wiosny założymy nowy ogródek, który będzie upiększał wejście do kaplicy i będziemy go systematycznie pielęgnować.